Từ Chối Trách Nhiệm

Các điều khoản và điều kiện sau đây sẽ được coi là đã được chấp nhận bởi người dùng khi sử dụng các trang web của https://gamebaidoithuong.tf/. Bạn phải đọc kỹ trước khi sử dụng các dịch vụ của trang này.

 1. Thuật ngữ Người dùng nghĩa là người dùng đang trình duyệt trang web. Thuật ngữ https://gamebaidoithuong.tf/ là chỉ đội ngũ của Game Bài Đổi Thưởng TF.
 2. Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau liên quan đến việc bạn sử dụng trang web. Game Bài Đổi Thưởng TF có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Các lĩnh vực của trang web có thể có các điều khoản sử dụng khác nhau được đăng lên. Nếu có xung đột giữa điều khoản sử dụng và điều khoản sử dụng được đăng đối với một lĩnh vực cụ thể của trang web, thì điều khoản sử dụng được đăng sẽ được ưu tiên đối với việc bạn sử dụng lĩnh vực đó của trang web.
 3. Game Bài Đổi Thưởng TF có thể chấm dứt quyền truy cập của người dùng bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Các điều khoản liên quan đến việc từ chối bảo hành, tính chính xác của thông tin và bồi thường sẽ tiếp tục việc chấm dứt đó. Game Bài Đổi Thưởng TF có thể theo dõi quyền truy cập vào trang web.
 4. Tất cả nội dung trên trang web này là tài sản độc quyền của Game Bài Đổi Thưởng TF. Phần mềm, văn bản, hình ảnh, đồ họa, video và âm thanh được sử dụng trên trang web này thuộc về Game Bài Đổi Thưởng TF. Không có tài liệu nào từ trang web này có thể được sao chép, sửa đổi, tái chế, tái bản, tải lên, truyền đi, đăng hoặc phân phối dưới mọi hình thức mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Game Bài Đổi Thưởng TF. Tất cả các quyền lợi không được công nhận ở đây đều được bảo lưu. Việc sử dụng trái phép tài liệu có trên trang web này có thể vi phạm bản quyền, nhãn hiệu và các luật hiện hành khác và có thể dẫn đến hình phạt hình sự hoặc dân sự. Game Bài Đổi Thưởng TF là thương hiệu đã đăng ký của Game Bài Đổi Thưởng TF. Nhãn hiệu này có thể không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Game Bài Đổi Thưởng TF.
 5. Game Bài Đổi Thưởng TF không thực hiện bất kỳ sự bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, không giới hạn, những người có khả năng bán hàng và phù hợp với một mục đích cụ thể, liên quan đến bất kỳ thông tin, dữ liệu, báo cáo hoặc các sản phẩm có sẵn trên trang web.
 6. Trang web và tất cả nội dung, tài liệu, thông tin, phần mềm, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên Trang web, được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “có sẵn”. Game Bài Đổi Thưởng TF tuyệt đối từ chối mọi sự bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù thể hiện hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, các bảo đảm ám chỉ về khả năng bán hàng, sự phù hợp với một mục đích cụ thể và không vi phạm.
 7. Game Bài Đổi Thưởng TF sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính của người dùng hoặc mất dữ liệu do tải xuống bất kỳ nội dung, tài liệu và thông tin nào từ Trang web.
 8. Game Bài Đổi Thưởng TF có thể thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ khía cạnh nào của trang web bất kỳ lúc nào, bao gồm nội dung hoặc tính năng của trang web. Game Bài Đổi Thưởng TF có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc sử dụng trang web. Những thay đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi có thông báo, sẽ được đưa lên trang web.
 9. Trong mọi trường hợp, Game Bài Đổi Thưởng TF không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại về lợi nhuận bị mất, gián đoạn kinh doanh và mất chương trình hoặc thông tin) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các trang web của Game Bài Đổi Thưởng TF hoặc bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên trang web hoặc trong sản phẩm có bất kỳ khiếu nại nào về lỗi, thiếu sót hoặc các điểm không chính xác khác trong sản phẩm hoặc cách giải thích theo đó. Một số thẩm quyền pháp lý không cho phép giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý. Theo đó, một số hạn chế trên có thể không áp dụng cho người dùng.
 10. Người dùng đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ Game Bài Đổi Thưởng TF vô hại và chống lại mọi tổn thất, chi phí, thiệt hại và chi phí, bao gồm phí luật sư hợp lý, phát sinh hoặc liên quan đến bất kỳ hành vi lạm dụng nào của người dùng về nội dung và dịch vụ được cung cấp trên trang web.
 11. Thông tin có trong trang web được lấy từ các nguồn được cho là đáng tin cậy. Game Bài Đổi Thưởng TF từ chối mọi bảo đảm về tính chính xác, hoàn thiện hoặc đầy đủ của thông tin đó.
 12. Game Bài Đổi Thưởng TF không bảo đảm rằng: (a) Trang web sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn; (b) Trang web sẽ có sẵn trên cơ sở không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi; (c) các kết quả có thể thu được từ việc sử dụng Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp thông qua trang web sẽ là chính xác hoặc đáng tin cậy.
 13. Quyền của người dùng đối với quyền riêng tư là tối quan trọng đối với Game Bài Đổi Thưởng TF. Mọi thông tin do người dùng cung cấp sẽ không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào. Game Bài Đổi Thưởng TF bảo lưu quyền sử dụng thông tin để cung cấp cho người dùng thêm nhiều trải nghiệm trực tuyến cá nhân hóa hơn.
 14. Trang web cung cấp các liên kết đến các trang web và quyền truy cập vào nội dung, sản phẩm và dịch vụ từ bên thứ ba, bao gồm người dùng, nhà quảng cáo, chi nhánh và nhà tài trợ của trang web. Bạn đồng ý rằng Game Bài Đổi Thưởng TF không chịu trách nhiệm về tính khả dụng và nội dung được cung cấp trên các trang web của bên thứ ba. Người dùng được yêu cầu xem xét kỹ các chính sách được đăng bởi các trang web khác về quyền riêng tư và các chủ đề khác trước khi sử dụng. Game Bài Đổi Thưởng TF không chịu trách nhiệm về nội dung của bên thứ ba có thể truy cập thông qua Trang web, bao gồm các ý kiến, tư vấn, báo cáo và quảng cáo và người dùng phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng nội dung đó. Game Bài Đổi Thưởng TF không chịu trách nhiệm vì bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào của bất kỳ l đối tượng nào mà người dùng có thể phải chịu đựng khi đối phó với bất kỳ bên thứ ba nào.

Trân Trọng

BQT Game Bài Đổi Thưởng TF